• Địa chỉ: 237A Trần Phú, Phường 9, Quận 5, TP.HCM
  • Điện thoại: 0903 346 685 - 0935 593 317
  • Email: haidanggallery@yahoo.com